Escape Room — rezerwacja

Do escape roomu “Klub Enigma” (ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4 w Bydgoszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wacji dokonuje jedna osoba dla całej grupy. Prosimy poczekać na potwier­dzenie telefo­niczne lub mailowe od organi­za­torów. W przypadku problemów z rezer­wacją, prosimy odświeżyć stronę.
Grupy szkolne umawiamy poza harmo­no­gramem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).

Print Friendly, PDF & Email