Kontakt

Adres stowa­rzy­szenia:

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty

ul. Marii Skłodow­skiej-Curie 4

85 – 094 Bydgoszcz

tel. 52 341 19 84 mail: kpcdo.byd @ gmail​.com (bez spacji)