Projekty zakończone

Stowa­rzy­szenie zreali­zo­wało nastę­pu­jące projekty:

  • Marian Rejewski — pogromca Enigmy
  • Spotkanie pokoleń harcerskich
Print Friendly, PDF & Email